Znęcanie się

Edytuj tę stronę -- Powróć do poprzedniej strony

EnglishpolskiPortuguês

Znęcanie się może przyjąć wiele form, takich jak nadużycia słowne lub fizyczne, ciągłe obrażanie i zniesławianie przez kolegów w pracy lub szkole, pozbawianie możliwości pracy lub awansu itp. Osoby transpłciowe pięciokrotnie częściej popełniają samobójstwa, niż jakakolwiek inna grupa ludzi i znęcanie się może odgrywać w tym dużą rolę.

W niektórych krajach znęcanie się może mieć nawet miejsce w poradni tożsamości płciowej, gdzie osoba transpłciowa pada ofiarą gatekeepera, próbującego powstrzymać ją od podjęcia tranzycji lub przekonać ją, że nie jest trans, np. poprzez zmuszanie jej do życia 1, 2 lub więcej lat bez podawania hormonów płciowych, co może wywołać wiele problemów, zwłaszcza wśród osób transpłciowych, które nie uchodzą za osobę cispłciową (dla wielu osób trans, passing (uchodzenie) możliwy jest dopiero po rozpoczęciu terapii hormonalnej).

W niektórych przypadkach stroną znęcającą się jest rodzina. Przykłady obejmują odrzucenie własnego dziecka lub uniemożliwianie mu tranzycji kiedy się ujawni. Zdarzają się próby oddania dziecka do zakładu psychiatrycznego, domu dziecka albo wyrzucenie go z domu. Z drugiej strony, zdarza się też, że to transpłciowy rodzic pada ofiarą znęcania, np. wyrzucenia go z domu przez partnera, zmuszenia do rozwodu i uniemożliwienia mu widywania się z dziećmi.

Termin „znęcanie się” obejmuje wszystkie (umyślne lub nie) nadużycia, wpływające na ciebie fizycznie lub psychologicznie.

Nie mamy jeszcze dużo informacji, jednak pomocny poradnik znaleźć można na stronie Transpire: Pomocy! Myślę, że jestem ofiarą znęcania…

Grupa LGBT Youth Scotland również posiada stronę internetową, której celem jest podjęcie walki ze znęcaniem się nad osobami transpłciowymi w społeczeństwie: respectme.org.uk

Niektóre formy znęcania się są nielegalne!

Powtarzające się nękanie/straszenie (wyśmiewanie na ulicy, grożenie, stalking, sprawianie, że osoba trans czuje się niepewnie itp.). Kradzież. Napaści fizyczne lub seksualne. Przestępstwa i mowa nienawiści.

Te rzeczy są nielegalne w Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach. Jeśli padniesz ofiarą takiego zachowania, zgłoś je natychmiast na policję.

Należy przede wszystkim zgłosić na policję przypadek, którego zgłoszenie wydaje się móc spowodować jeszcze więcej problemów. Policja od tego jest, aby umieszczać ludzi w zakładzie karnym, by nie mogli już więcej tobie szkodzić. Jest to dosłownie ich praca. Od tego są, aby zwiększać twoje bezpieczeństwo, a co za tym idzie, jakość życia. Podejdź do tego akapitu z rezerwą. Dotyczy on zwłaszcza Wielkiej Brytanii, ale nie musi być zgodny z prawdą, jeśli mowa o innych krajach. W niektórych miejscach świata to policja bywa sprawcą znęcania się.

Dlaczego ludzie znęcają się nad innymi?

Ignorancja. Strach. Osoby znęcające się są tchórzami, próbującymi zniszczyć ludzi silniejszych od nich samych, np. inteligentniejszych, ładniejszych, bardziej społecznych, z bardziej pomyślnym życiem, zbyt odmiennych od nich itp.

Znęcania się nad nikim nigdy nie można usprawiedliwić!

*Naprawdę* będzie lepiej

Samobójstwo nigdy nie jest rozwiązaniem. Nigdy.

Negatywne uczucia które prawdopodobnie czujesz nie będą częścią ciebie na zawsze. Jeśli umrzesz, twoje problemy tylko się pogorszą, ponieważ nie będziesz już żyć.

Jesteś piękną, istotną osobą. Nie jesteś nikim bezwartościowym.

Jesteś super

Łączmy siły!

Znęcanie się rzadko dotyczy grup, zwykle tylko pojedyncze osoby. Jeśli chodzisz do szkoły, zorganizuj w niej grupę wsparcia. Zaangażuj w swoją działalność nauczycieli oraz rodziców. Być może już działa w twojej szkole grupa wsparcia.

To samo dotyczy dorosłych, np. z danej miejscowości lub rejonu. Jeśli twój zakład pracy jest dostatecznie duży, spróbuj założyć lub znaleźć grupę wsparcia w twojej firmie lub organizacji.

Linki zewnętrzne

Stonewall może pomóc ci z poczuciem izolacji i samotności, zwłaszcza jeśli chodzi o znalezienie grupy wsparcia w twoim regionie. (UWAGA: Dotyczy Wielkiej Brytanii. Musimy jeszcze znaleźć linki dla innych krajów)

Artykuł Guardiana na temat samobójstw osób transpłciowych

Wywiad z Carolina Cossey i Giną Denham – kobietami trans mówiącymi o doświadczeniu znęcania się i ujawnianiu się jako osoba trans


Edytuj tę stronęLicencjaSzablon licencjiWkładZasady zachowania

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front Cover Texts, and no Back Cover Texts. A copy of this license is found in /fdl-1.3.html

Aby uzyskać informacje odnośnie praw autorskich dla danej strony w danym okresie czasu, zajrzyj do repozytorium Git na którym strona jest hostowana i sprawdź historię zmian.